Svetski dan zaštite životne sredine (ili okoline) je dan koji se obeležava u celom svetu svakog 5. juna kroz razne aktivnosti i kampanje, sa ciljem da se skrene pažnja javnosti na brojne ekološke probleme i potrebu očuvanja životne sredine

Danas je 5.jun, Svetski dan životne sredine

Svetski dan zaštite životne sredine, 5. jun, ove godine u svetu i Srbiji biće obeležen pod sloganom „Ja sam sa prirodom“ .
Tema ovogodišnjeg Svetskog dana zaštite životne sredine je „Povezivanje ljudi sa prirodom“, a zemlja domaćin je Кanada u kojoj će biti održana centralna proslava.
U preko 100 država, na Svetski dan zaštite životne sredine, organizuju se akcije koje imaju za cilj promenu ekološke svesti vlada, privrede i stanovništva u celini, u pravcu odgovornijeg ponašanja prema svom okruženju. U ovim akcijama, svake godine učestvuje više od pola milijarde ljudi. Na ovaj način skreće se pažnja na posledice pojedinih ljudskih aktivnosti koje ugrožavaju život na planeti, kao što su zagađivanje vazduha, voda, uništavanje šuma, nestanak velikog broja vrsta i sl. U Srbiji će tokom Svetskog dana zaštite životne sredine biti organizovane brojne aktivnosti i manifestacije kojima se skreće pažnja najšire javnosti na značaj i potrebu očuvanja zdrave životne okoline.

Od 1972. godine je 5. jun dan u kojem se pažnja UN, vlada, država i najšire javnosti na usredsredi na goruća pitanja zaštite životne sredine i potrebu njihovog kontinuiranog rešavanja.
Na Кopaoniku je u JP „NP Кopaonik“ nizom akcija obeležen Dan zaštite životne sredine.
Na prostoru parka organizovane su brojne akcije čišćenja (uklanjanja) čvrstog otpada (zaostalog nakon završene zimske sezone), akcije pošumljavanja koje se svake godine organizuju i jesenjem i u prolećnom periodu kao i predavanjima o značaju očuvanja zdrave životne sredine za opstanak svih nas.
Upućen je apel svima i društvu i pojedincima da smanje uticaj na zagađenje vazduha, da se udruže kako bi istražili i primenili obnovljive izvore energije i zelene tehnologije i poboljšali kvalitet vazduha u gradovima i regijama širom sveta. Prema zvaničnim informacijama Srbija se nalazi u regionu koji će biti među najpogođenijim klimatskim promenama, i da je jedini pravi lek za njihovo ublažavanje, naše zdravije životno okruženje i čist vazduh, zaštite šumskih ekosisteema odnosno zaštita životne sredine.